Toponimia de Galicia

Estado da post-exposición da toponimia

Neste apartado indícanse os concellos que entregaron en gabinete a nova información que provén da exposición pública.

  • Sen iniciar aparecen aqueles nos que non comezaron os traballos ou están nunha fase previa a esta.
  • Como activos figuran aqueles nos que se están a introducir os novos datos no programa PTG, ademais de ser redixitalizados e revisados novamente polos membros da Ponencia de Estudos.
  • Os municipios nos que se paralizou o traballo correspondente a esta fase están incluídos no grupo dos pendentes.
  • Por último, represéntanse como rematados os que xa teñen os novos datos introducidos na base final e que podemos dar por finalizados en todas as fases do proxecto.

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade