Toponimia de Galicia

Traballos de campo

Vista panorámica Riós

O traballo de campo baséase principalmente na enquisa oral, pois trátase de rexistrar coa máxima fidelidade os nomes, do xeito que son pronunciados polos informantes. Estes selecciónanse, en consecuencia, entre xente nacida na zona ou cunha longa presenza nela, que emprega o galego habitualmente e que ten un bo coñecemento do territorio.

Ademais das características lingüísticas de cada topónimo (sobre todo, fonéticas e morfolóxicas) é preciso rexistrar as xeográficas (localización e tipoloxía).

Como apoio da anterior, aprovéitase a información toponímica que poida existir na cartografía (mapa 1:25.000 do Instituto Geográfico Nacional, planos urbanos e parcelarios, catastro...), ou en calquera outro artigo ou monografía, prestando especial atención ao Nomenclátor de Galicia. Estes datos contrástanse coa información recolleita en campo.

Para levar a cabo este traballo, o PTG estableceu os seguintes procesos:

1. Curso de formación metodolóxica

2. Coñecemento do territorio partindo da documentación existente

3. A enquisa de campo

4. Contraste da información

5. Introdución dos nomes nunha base de datos

No documento adxunto pode verse polo miúdo como se desenvolve cada un dos procesos que se realizan no labor de campo.

Documentos

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade