Toponimia de Galicia

Buscador de topónimos
Topónimo:

 

SITGA

 

Nomenclator

 

Publicacións

Esta sección só fai referencia ás publicacións editadas no ámbito do Proxecto Toponimia de Galicia e aquelas en que este colaborou ou participou.

Os nomes do noso mar

11/03/2009

Publicación: Os nomes do noso mar

Edición: Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e Confraría de Pescadores de Lira
Autores: Beatriz Nieto Novoa, María Isabel Lago Noceda e Juan B. Caamaño González
Colaboracións: Xosé Lois Vilar Pedreira, José Antonio Neira, Comisión de Toponimia, SITGA, Proxecto Toponimia de Galicia
Ano: 2008

Trátase dunha aeroguía na que aparecen máis de 300 topónimos normativizados pola Comisión de Toponimia e situados...
Ler máis


Estudo da microtoponimia nas Mariñas lucenses e Ortegal

23/07/2008

Publicación: Estudo da microtoponimia nas Mariñas lucenses e Ortegal

Edición: S. A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia
Autores: Rosario Álvarez Cao, Alba Arias López, Óscar Castro Castedo, Vicente Feijoo Ares, Xermán García Cancela, Juan Loureiro Grandal, Gonzalo Navaza Blanco, Concepción Otero García
Ano: 2007

Unha das actuacións consideradas no proxecto COASTATLANTIC, cofinanciado pola Iniciativa Comunitaria INTERREG III B Espazo Atlántico, foi a recollida...

Ler máis

Toponimia de Catoira

23/07/2008

Publicación: Toponimia de Catoira

Edición: Concello de Catoira
Autor: Gonzalo Navaza Blanco
Cartografía: SITGA (S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia)
Ano: 2007


Estudo lingüístico e etimolóxico dos nomes do concello de Catoira realizado por Gonzalo Navaza Blanco, membro da Comisión de Toponimia, a partir dos traballos de campo e gabinete levados a cabo polo PTG entre os anos 2002 e 2006. Na obra analízanse a orixe e o significado...

Ler máis

Rebordechán. A nosa memoria

23/07/2008

Publicación: Rebordechán. A nosa memoria

Edición: Asociación Cultural Amistade
Autores: Adriano Gómez Vázquez, Ramón Lourido Pérez, Gonzalo Navaza Blanco, Perfecto Ramos Rodríguez
Cartografía: SITGA (S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia)
Ano: 2007

Esta publicación céntrase en distintos aspectos culturais relacionados coa parroquia de Rebordechán, no concello pontevedrés de Crecente. Faise "un paseo pola historia", remontándose...

Ler máis

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade